Innospec Inc (IOSP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 872 600 1 456 200 566 200 630 300 663 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 405 800 673 200 252 400 303 500 296 600
Wskaźnik płynności bieżącej 2,15 2,16 2,24 2,08 2,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $872 600K ÷ $405 800K
= 2,15


Analiza porównawcza

2022