Innospec Inc (IOSP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 885 700 872 600 728 100 566 200 630 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 371 500 405 800 336 600 252 400 303 500
Wskaźnik płynności bieżącej 2,38 2,15 2,16 2,24 2,08

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $885 700K ÷ $371 500K
= 2,38


Analiza porównawcza

2023