Innospec Inc (IOSP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 963 700 2 966 800 1 193 100 1 513 300 1 476 900
Aktywa razem w tys. USD 1 603 700 3 141 800 1 397 400 1 468 800 1 473 400
Rotacja aktywów razem 1,22 0,94 0,85 1,03 1,00

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 963 700K ÷ $1 603 700K
= 1,22


Analiza porównawcza

2022