Innospec Inc (IOSP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 948 800 1 963 700 1 483 400 1 193 100 1 513 300
Aktywa razem w tys. USD 1 707 400 1 603 700 1 570 900 1 397 400 1 468 800
Rotacja aktywów razem 1,14 1,22 0,94 0,85 1,03

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 948 800K ÷ $1 707 400K
= 1,14


Analiza porównawcza

2023