Innospec Inc (IOSP)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 161 600 187 300 130 300 74 800 149 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 100 59 100
Kapitał własny w tys. USD 1 147 100 1 038 000 1 032 400 944 400 918 500
Zwrot z kapitału całkowitego 14,09% 18,04% 12,62% 7,92% 15,33%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $161 600K ÷ ($0K + $1 147 100K)
= 14,09%


Analiza porównawcza

2023