Innospec Inc (IOSP)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 187 300 260 600 74 800 149 900 140 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 100 59 100 187 700
Kapitał własny w tys. USD 1 038 000 2 064 800 944 400 918 500 825 000
Zwrot z kapitału całkowitego 18,04% 12,62% 7,92% 15,33% 13,88%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $187 300K ÷ ($0K + $1 038 000K)
= 18,04%


Analiza porównawcza

2022