Innospec Inc (IOSP)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 100 59 100
Kapitał własny w tys. USD 1 147 100 1 038 000 1 032 400 944 400 918 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $0K ÷ $1 147 100K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023