Innospec Inc (IOSP)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 100 59 100 187 700 205 800
Kapitał własny w tys. USD 2 064 800 944 400 918 500 825 000 793 900
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,00 0,06 0,23 0,26

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $0K ÷ $2 064 800K
= 0,00


Analiza porównawcza

2021