Innospec Inc (IOSP)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 187 300 130 300 74 800 149 900 140 600
Koszty odsetek netto w tys. USD 1 100 1 500 1 800 4 800 6 900
Wskaźnik pokrycia odsetek 170,27 86,87 41,56 31,23 20,38

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $187 300K ÷ $1 100K
= 170,27


Analiza porównawcza

2022