Ichor Holdings Ltd (ICHR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 293 218 285 253 191 522 169 304 192 117
Aktywa razem w tys. USD 1 083 740 1 020 880 774 172 566 555 485 489
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,27 0,28 0,25 0,30 0,40

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $293 218K ÷ $1 083 740K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022