Ichor Holdings Ltd (ICHR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 280 070 1 096 920 914 236 620 837 823 611
Aktywa razem w tys. USD 1 083 740 1 020 880 774 172 566 555 485 489
Rotacja aktywów razem 1,18 1,07 1,18 1,10 1,70

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 280 070K ÷ $1 083 740K
= 1,18


Analiza porównawcza

2022