Ichor Holdings Ltd (ICHR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 068 200 919 437 789 344 534 473 687 474
Zapasy w tys. USD 283 660 236 133 134 756 127 037 121 106
Rotacja zapasów 3,77 3,89 5,86 4,21 5,68

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 068 200K ÷ $283 660K
= 3,77


Analiza porównawcza

2022