Ichor Holdings Ltd (ICHR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 513 458 462 771 495 714 276 947 211 575
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 166 292 208 303 162 034 163 867 87 754
Wskaźnik płynności bieżącej 3,09 2,22 3,06 1,69 2,41

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $513 458K ÷ $166 292K
= 3,09


Analiza porównawcza

2022