Ichor Holdings Ltd (ICHR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 280 070 1 096 920 914 236 620 837 823 611
Property, plant and equipment w tys. USD 98 055 85 204 41 811 44 541 41 740
Rotacja aktywów trwałych 13,05 12,87 21,87 13,94 19,73

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 280 070K ÷ $98 055K
= 13,05


Analiza porównawcza

2022