Ichor Holdings Ltd (ICHR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 068 200 919 437 789 344 534 473 687 474
Zobowiązania handlowe w tys. USD 110 165 159 727 116 664 131 578 64 300
Rotacja zobowiązań 9,70 5,76 6,77 4,06 10,69

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 068 200K ÷ $110 165K
= 9,70


Analiza porównawcza

2022