Ichor Holdings Ltd (ICHR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 85 823 81 014 41 552 14 977 63 965
Aktywa razem w tys. USD 1 083 740 1 020 880 774 172 566 555 485 489
Operacyjny ROA 7,92% 7,94% 5,37% 2,64% 13,18%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $85 823K ÷ $1 083 740K
= 7,92%


Analiza porównawcza

2022