Ichor Holdings Ltd (ICHR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 86 470 75 495 252 899 60 612 43 834
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 007 8 153 7 082 4 449 6 348
Należności w tys. USD 136 321 142 990 100 977 84 849 40 287
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 166 292 208 303 162 034 163 867 87 754
Wskaźnik płynności szybkiej 1,38 1,09 2,23 0,91 1,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($86 470K + $7 007K + $136 321K) ÷ $166 292K
= 1,38


Analiza porównawcza

2022