Ichor Holdings Ltd (ICHR)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 280 070 1 096 920 914 236 620 837 823 611
Należności w tys. USD 136 321 142 990 100 977 84 849 40 287
Rotacja należności 9,39 7,67 9,05 7,32 20,44

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 280 070K ÷ $136 321K
= 9,39


Analiza porównawcza

2022