Ichor Holdings Ltd (ICHR)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 211 864 177 480 124 892 86 364 136 137
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 280 070 1 096 920 914 236 620 837 823 611
Marża zysku ze sprzedaży brutto 16,55% 16,18% 13,66% 13,91% 16,53%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $211 864K ÷ $1 280 070K
= 16,55%


Analiza porównawcza

2022