Edwards Lifesciences Corp (EW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 515 800 1 495 900 2 933 600 1 794 700 1 561 200 1 330 600 1 402 600 1 295 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 328 100 328 600 644 600 318 800 301 900 306 400 283 300 240 100
Należności w tys. USD 679 200 686 200 1 329 800 664 200 700 300 664 300 602 800 671 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 969 100 949 900 2 064 600 966 500 886 200 799 000 893 900 846 300
Wskaźnik płynności szybkiej 2,60 2,64 2,38 2,87 2,89 2,88 2,56 2,61

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 515 800K + $328 100K + $679 200K) ÷ $969 100K
= 2,60


Analiza porównawcza

2022/Q2