Edwards Lifesciences Corp (EW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 933 600 1 402 600 1 516 900 956 500 1 337 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 644 600 283 300 227 100 186 100 177 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 064 600 893 900 902 400 876 600 1 402 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,73 1,89 1,93 1,30 1,08

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 933 600K + $644 600K) ÷ $2 064 600K
= 1,73


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Edwards Lifesciences Corp
EW
1,73
Align Technology, Inc.
ALGN
0,71
Cooper Companies, Inc.
COO
0,27
Intuitive Surgical Inc
ISRG
3,89