Edwards Lifesciences Corp (EW)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 402 400 1 521 900 1 503 100 823 400 1 046 900
Kapitał własny w tys. USD 6 650 000 5 806 700 5 835 900 4 574 300 4 148 300
ROE 21,09% 26,21% 25,76% 18,00% 25,24%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 402 400K ÷ $6 650 000K
= 21,09%


Analiza porównawcza

2023