Edwards Lifesciences Corp (EW)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 080 400 1 248 900 1 080 600 1 114 400 939 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 201 900 204 500 196 500 180 400 134 000
Rotacja zobowiązań 5,35 6,11 5,50 6,18 7,01

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 080 400K ÷ $201 900K
= 5,35


Analiza porównawcza

2022