Edwards Lifesciences Corp (EW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 465 000 4 386 300 4 348 000 3 722 800 3 435 300
Property, plant and equipment w tys. USD 3 093 200 1 395 200 1 060 300 867 500 679 700
Rotacja aktywów trwałych 3,38 3,14 4,10 4,29 5,05

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $10 465 000K ÷ $3 093 200K
= 3,38


Analiza porównawcza

2021