Edwards Lifesciences Corp (EW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 382 400 5 232 500 4 386 300 4 348 000 3 722 800
Property, plant and equipment w tys. USD 1 632 800 1 546 600 1 395 200 1 060 300 867 500
Rotacja aktywów trwałych 3,30 3,38 3,14 4,10 4,29

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $5 382 400K ÷ $1 632 800K
= 3,30


Analiza porównawcza

2022