Edwards Lifesciences Corp (EW)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 379 800 1 080 400 1 248 900 1 080 600 1 114 400
Zapasy w tys. USD 1 168 200 875 500 726 700 802 300 640 900
Rotacja zapasów 1,18 1,23 1,72 1,35 1,74

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 379 800K ÷ $1 168 200K
= 1,18


Analiza porównawcza

2023