Edwards Lifesciences Corp (EW)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 379 800 1 280 800 1 184 200 1 110 600 1 080 400 1 132 000 1 189 900 1 254 800
Zapasy w tys. USD 1 168 200 1 032 400 980 200 914 300 875 500 757 800 740 000 730 600
Rotacja zapasów 1,18 1,24 1,21 1,21 1,23 1,49 1,61 1,72

2023/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $1 379 800K ÷ $1 168 200K
= 1,18


Analiza porównawcza

2023/Q4