Edwards Lifesciences Corp (EW)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 382 400 5 232 500 4 386 300 4 348 000 3 722 800
Należności w tys. USD 699 100 664 900 602 800 599 100 537 300
Rotacja należności 7,70 7,87 7,28 7,26 6,93

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $5 382 400K ÷ $699 100K
= 7,70


Analiza porównawcza

2022