Edwards Lifesciences Corp (EW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 004 800 5 382 400 5 232 500 4 386 300 4 348 000
Aktywa razem w tys. USD 9 363 200 8 292 500 8 502 600 7 237 100 6 488 100
Rotacja aktywów razem 0,64 0,65 0,62 0,61 0,67

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 004 800K ÷ $9 363 200K
= 0,64


Analiza porównawcza

2023