Edwards Lifesciences Corp (EW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 004 800 5 382 400 5 232 500 4 386 300 4 348 000 3 722 800 3 435 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 379 800 1 080 400 1 248 900 1 080 600 1 114 400 939 400 875 300
Zysk ze sprzedaży brutto 4 625 000 4 302 000 3 983 600 3 305 700 3 233 600 2 783 400 2 560 000
Koszty badań i rozwoju 1 071 800 945 200 903 100 760 700 752 700 622 200 552 600
Koszty ogólnego zarządu 1 824 600 1 567 600 1 493 700 1 228 400 1 242 200 1 088 500 984 700
Zysk operacyjny 1 727 900 1 788 100 1 586 800 911 800 1 205 800 857 000 1 020 000
Koszty odsetek netto -49 600 -16 300 1 000 -7 600 -11 500 -2 100 2 900
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 73 300
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 598 100 1 767 400 1 702 000 916 700 1 166 500 761 400 1 034 900
Podatek dochodowy 198 700 245 500 198 900 93 300 119 600 39 200 451 300
Udziały niekontrolujące -3 000 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 402 400 1 521 900 1 503 100 823 400 1 046 900 722 200 583 600