Edwards Lifesciences Corp (EW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 382 400 10 465 000 4 386 300 4 348 000 3 722 800 3 435 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 080 400 2 497 800 1 080 600 1 114 400 939 400 875 300
Zysk ze sprzedaży brutto 4 302 000 7 967 200 3 305 700 3 233 600 2 783 400 2 560 000
Koszty badań i rozwoju 945 200 1 806 200 760 700 752 700 622 200 552 600
Koszty ogólnego zarządu 1 567 600 2 987 400 1 228 400 1 242 200 1 088 500 984 700
Zysk operacyjny 1 788 100 3 132 400 911 800 1 205 800 857 000 1 020 000
Koszty odsetek netto -16 300 2 000 -7 600 -11 500 -2 100 2 900
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 73 300
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 767 400 3 404 000 916 700 1 166 500 761 400 1 034 900
Podatek dochodowy 245 500 397 800 93 300 119 600 39 200 451 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 521 900 3 006 200 823 400 1 046 900 722 200 583 600