Edwards Lifesciences Corp (EW)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 402 400 1 521 900 1 503 100 823 400 1 046 900
Aktywa razem w tys. USD 9 363 200 8 292 500 8 502 600 7 237 100 6 488 100
ROA 14,98% 18,35% 17,68% 11,38% 16,14%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 402 400K ÷ $9 363 200K
= 14,98%


Analiza porównawcza

2023