EQT Corp (EQT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 80 977 64 750 1 215 490 2 127 260 1 458 640 87 541 43 745 16 913
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 016 890 623 140 734 866 1 194 160 947 708 1 876 210 1 982 930 1 796 420
Należności w tys. USD 915 109 559 348 475 211 628 132 1 608 090 1 938 720 2 058 950 1 212 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 036 840 2 118 940 2 182 830 2 664 420 3 732 220 6 637 900 7 189 750 7 605 290
Wskaźnik płynności szybkiej 0,99 0,59 1,11 1,48 1,08 0,59 0,57 0,40

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($80 977K + $1 016 890K + $915 109K) ÷ $2 036 840K
= 0,99


Analiza porównawcza

2023/Q4