EQT Corp (EQT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 497 690 6 129 330 3 058 840 4 416 480 4 557 870
Property, plant and equipment w tys. USD 18 167 300 36 837 800 16 054 300 16 155 500 17 392 500
Rotacja aktywów trwałych 0,41 0,17 0,19 0,27 0,26

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $7 497 690K ÷ $18 167 300K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022