EQT Corp (EQT)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 735 230 1 770 960 -1 155 760 -967 166 -1 221 700
Aktywa razem w tys. USD 25 285 100 22 669 900 21 607 400 18 113 500 18 809 200
ROA 6,86% 7,81% -5,35% -5,34% -6,50%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 735 230K ÷ $25 285 100K
= 6,86%


Analiza porównawcza

2023