EQT Corp (EQT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 014 440 4 573 530 1 215 450 1 754 860 1 969 660
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 732 220 10 160 300 1 762 410 1 345 900 2 355 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 0,45 0,69 1,30 0,84

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 014 440K ÷ $3 732 220K
= 1,08


Analiza porównawcza

2022