EQT Corp (EQT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 497 690 6 129 330 3 058 840 4 416 480 4 557 870
Aktywa razem w tys. USD 22 669 900 43 214 800 18 113 500 18 809 200 20 721 300
Rotacja aktywów razem 0,33 0,14 0,17 0,23 0,22

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $7 497 690K ÷ $22 669 900K
= 0,33


Analiza porównawcza

2022