EQT Corp (EQT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 908 920 7 497 690 3 064 660 3 058 840 4 416 480
Aktywa razem w tys. USD 25 285 100 22 669 900 21 607 400 18 113 500 18 809 200
Rotacja aktywów razem 0,27 0,33 0,14 0,17 0,23

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 908 920K ÷ $25 285 100K
= 0,27


Analiza porównawcza

2023