EQT Corp (EQT)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Marża zysku operacyjnego 42,12% -32,64% -13,31% 15,28% 16,76%
Marża zysku brutto 31,14% -51,84% -41,39% -36,17% -67,52%
Marża zysku netto 23,62% -37,71% -31,62% -27,66% -49,25%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA 13,93% -4,63% -2,25% 3,59% 3,69%
ROA 7,81% -5,35% -5,34% -6,50% -10,83%
Zwrot z kapitału całkowitego 19,22% -6,87% -2,90% 4,48% 4,85%
ROE 15,85% -11,52% -10,45% -12,46% -20,48%