EQT Corp (EQT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 497 690 6 129 330 3 058 840 4 416 480 4 557 870 3 378 020
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 7 497 690 6 129 330 3 058 840 4 416 480 4 557 870 3 378 020
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 252 645 392 630 174 769 253 006 284 220 262 664
Zysk operacyjny 3 157 680 -2 000 400 -407 018 675 057 763 702 1 170 290
Koszty odsetek netto 249 655 617 806 271 200 199 851 228 958 202 772
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 334 660 -3 177 380 -1 266 030 -1 597 470 -3 077 430 742 523
Podatek dochodowy 553 720 -868 350 -298 858 -375 776 -696 511 -1 115 620
Udziały niekontrolujące 9 977 2 492 -10 0 237 410 349 613
Zysk (strata) netto 1 770 960 -2 311 520 -967 166 -1 221 700 -2 244 570 1 508 530