EQT Corp (EQT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 502 680 5 256 330 4 530 100 4 771 300 5 276 780
Aktywa razem w tys. USD 25 285 100 22 669 900 21 607 400 18 113 500 18 809 200
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,22 0,23 0,21 0,26 0,28

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 502 680K ÷ $25 285 100K
= 0,22


Analiza porównawcza

2023