EQT Corp (EQT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 256 330 9 060 200 4 771 300 5 276 780 4 792 990
Aktywa razem w tys. USD 22 669 900 43 214 800 18 113 500 18 809 200 20 721 300
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,23 0,21 0,26 0,28 0,23

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 256 330K ÷ $22 669 900K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022