EQT Corp (EQT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 458 640 227 926 18 210 4 596 3 487
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 947 708 1 469 540 630 688 841 317 592 761
Należności w tys. USD 1 608 090 2 876 060 566 552 908 942 1 373 420
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 732 220 10 160 300 1 762 410 1 345 900 2 355 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,08 0,45 0,69 1,30 0,84

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 458 640K + $947 708K + $1 608 090K) ÷ $3 732 220K
= 1,08


Analiza porównawcza

2022