EQT Corp (EQT)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 735 230 1 770 960 -1 155 760 -967 166 -1 221 700
Kapitał własny w tys. USD 14 773 200 11 172 500 10 029 500 9 255 240 9 803 590
ROE 11,75% 15,85% -11,52% -10,45% -12,46%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 735 230K ÷ $14 773 200K
= 11,75%


Analiza porównawcza

2023