EQT Corp (EQT)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 770 960 -2 311 520 -967 166 -1 221 700 -2 244 570
Kapitał własny w tys. USD 11 172 500 20 059 100 9 255 240 9 803 590 10 958 200
ROE 15,85% -11,52% -10,45% -12,46% -20,48%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 770 960K ÷ $11 172 500K
= 15,85%


Analiza porównawcza

2022