EQT Corp (EQT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 458 640 87 541 43 745 16 913 227 926 22 792 330 770 40 670
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 947 708 1 876 210 1 982 930 1 796 420 1 469 540 2 185 740 1 186 320 590 539
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 732 220 6 637 900 7 189 750 7 605 290 10 160 300 7 228 350 3 679 200 1 750 030
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,64 0,30 0,28 0,24 0,17 0,31 0,41 0,36

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 458 640K + $947 708K) ÷ $3 732 220K
= 0,64


Analiza porównawcza

2022/Q4