EOG Resources, Inc. (EOG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 278 000 5 326 000 4 764 000 5 018 000 5 972 000 5 272 000 3 073 000 4 009 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 666 000 626 000 523 000 580 000 574 000 621 000 606 000 671 000
Należności w tys. USD 2 716 000 2 927 000 2 264 000 2 455 000 2 871 000 3 436 000 3 735 000 3 213 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 074 000 4 225 000 3 731 000 4 228 000 5 513 000 5 746 000 5 768 000 6 264 000
Wskaźnik płynności szybkiej 2,13 2,10 2,02 1,90 1,71 1,62 1,29 1,26

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 278 000K + $666 000K + $2 716 000K) ÷ $4 074 000K
= 2,13


Analiza porównawcza

2023/Q4