EOG Resources, Inc. (EOG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 972 000 5 272 000 3 073 000 4 009 000 5 209 000 4 293 000 3 880 000 3 388 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 574 000 621 000 606 000 671 000 456 000 381 000 513 000 413 000
Należności w tys. USD 2 871 000 3 436 000 3 735 000 3 213 000 2 335 000 2 154 000 2 026 000 1 828 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 513 000 5 746 000 5 768 000 6 264 000 4 042 000 3 484 000 4 002 000 3 312 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,71 1,62 1,29 1,26 1,98 1,96 1,60 1,70

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 972 000K + $574 000K + $2 871 000K) ÷ $5 513 000K
= 1,71


Analiza porównawcza

2022/Q4