EOG Resources, Inc. (EOG)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 7 759 000 4 664 000 -604 572 2 734 910 3 419 040
Aktywa razem w tys. USD 41 371 000 38 236 000 35 804 600 37 124 600 33 934 500
ROA 18,75% 12,20% -1,69% 7,37% 10,08%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $7 759 000K ÷ $41 371 000K
= 18,75%


Analiza porównawcza

2022