EOG Resources, Inc. (EOG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 625 000 11 078 900 17 256 400 17 100 800 11 307 400
Property, plant and equipment w tys. USD 28 426 000 28 598 600 30 364 600 28 075 500 25 665 000
Rotacja aktywów trwałych 0,66 0,39 0,57 0,61 0,44

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $18 625 000K ÷ $28 426 000K
= 0,66


Analiza porównawcza

2021