EOG Resources, Inc. (EOG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 24 091 000 25 628 000 18 625 000 11 078 900 17 256 400
Property, plant and equipment w tys. USD 32 297 000 29 429 000 28 426 000 28 598 600 30 364 600
Rotacja aktywów trwałych 0,75 0,87 0,66 0,39 0,57

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $24 091 000K ÷ $32 297 000K
= 0,75


Analiza porównawcza

2023