EOG Resources, Inc. (EOG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 10 475 000 8 584 000 5 862 170 5 273 340 5 057 390
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 513 000 4 042 000 3 460 100 4 486 990 3 728 360
Wskaźnik płynności bieżącej 1,90 2,12 1,69 1,18 1,36

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $10 475 000K ÷ $5 513 000K
= 1,90


Analiza porównawcza

2022