EOG Resources, Inc. (EOG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 9 935 000 10 475 000 8 584 000 5 862 170 5 273 340
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 074 000 5 513 000 4 042 000 3 460 100 4 486 990
Wskaźnik płynności bieżącej 2,44 1,90 2,12 1,69 1,18

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $9 935 000K ÷ $4 074 000K
= 2,44


Analiza porównawcza

2023