EOG Resources, Inc. (EOG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 072 000 5 035 350 4 160 920 5 170 170 6 030 840
Aktywa razem w tys. USD 38 236 000 35 804 600 37 124 600 33 934 500 29 833 100
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,13 0,14 0,11 0,15 0,20

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 072 000K ÷ $38 236 000K
= 0,13


Analiza porównawcza

2021