EOG Resources, Inc. (EOG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 765 000 3 795 000 5 072 000 5 035 350 4 160 920
Aktywa razem w tys. USD 43 857 000 41 371 000 38 236 000 35 804 600 37 124 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,09 0,09 0,13 0,14 0,11

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 765 000K ÷ $43 857 000K
= 0,09


Analiza porównawcza

2023