EOG Resources, Inc. (EOG)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 795 000 5 072 000 5 035 350 4 160 920 5 170 170
Kapitał własny w tys. USD 24 779 000 22 180 000 20 301 900 21 640 700 19 364 200
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,15 0,23 0,25 0,19 0,27

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $3 795 000K ÷ $24 779 000K
= 0,15


Analiza porównawcza

2022