EOG Resources, Inc. (EOG)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 765 000 3 795 000 5 072 000 5 035 350 4 160 920
Kapitał własny w tys. USD 28 090 000 24 779 000 22 180 000 20 301 900 21 640 700
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,13 0,15 0,23 0,25 0,19

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $3 765 000K ÷ $28 090 000K
= 0,13


Analiza porównawcza

2023