EOG Resources, Inc. (EOG)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk brutto w tys. USD 9 689 000 9 901 000 5 933 000 -739 054 3 545 270
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 24 091 000 25 628 000 18 625 000 11 078 900 17 256 400
Marża zysku brutto 40,22% 38,63% 31,86% -6,67% 20,54%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $9 689 000K ÷ $24 091 000K
= 40,22%


Analiza porównawcza

2023