EOG Resources, Inc. (EOG)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 10 319 000 6 532 000 1 615 730 4 121 300 4 647 210
Aktywa razem w tys. USD 41 371 000 38 236 000 35 804 600 37 124 600 33 934 500
Operacyjny ROA 24,94% 17,08% 4,51% 11,10% 13,69%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $10 319 000K ÷ $41 371 000K
= 24,94%


Analiza porównawcza

2022