EOG Resources, Inc. (EOG)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 7 594 000 7 759 000 4 664 000 -604 572 2 734 910
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 24 091 000 25 628 000 18 625 000 11 078 900 17 256 400
Marża zysku netto 31,52% 30,28% 25,04% -5,46% 15,85%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $7 594 000K ÷ $24 091 000K
= 31,52%


Analiza porównawcza

2023