EOG Resources, Inc. (EOG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 24 091 000 25 628 000 18 625 000 11 078 900 17 256 400
Aktywa razem w tys. USD 43 857 000 41 371 000 38 236 000 35 804 600 37 124 600
Rotacja aktywów razem 0,55 0,62 0,49 0,31 0,46

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $24 091 000K ÷ $43 857 000K
= 0,55


Analiza porównawcza

2023