EOG Resources, Inc. (EOG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 25 628 000 18 625 000 11 078 900 17 256 400 17 100 800
Aktywa razem w tys. USD 41 371 000 38 236 000 35 804 600 37 124 600 33 934 500
Rotacja aktywów razem 0,62 0,49 0,31 0,46 0,50

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $25 628 000K ÷ $41 371 000K
= 0,62


Analiza porównawcza

2022