EOG Resources, Inc. (EOG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 972 000 5 272 000 3 073 000 4 009 000 5 209 000 4 293 000 3 880 000 3 388 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 574 000 621 000 606 000 671 000 456 000 381 000 513 000 413 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 513 000 5 746 000 5 768 000 6 264 000 4 042 000 3 484 000 4 002 000 3 312 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,19 1,03 0,64 0,75 1,40 1,34 1,10 1,15

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 972 000K + $574 000K) ÷ $5 513 000K
= 1,19


Analiza porównawcza

2022/Q4