EOG Resources, Inc. (EOG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 278 000 5 326 000 4 764 000 5 018 000 5 972 000 5 272 000 3 073 000 4 009 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 666 000 626 000 523 000 580 000 574 000 621 000 606 000 671 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 074 000 4 225 000 3 731 000 4 228 000 5 513 000 5 746 000 5 768 000 6 264 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,46 1,41 1,42 1,32 1,19 1,03 0,64 0,75

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 278 000K + $666 000K) ÷ $4 074 000K
= 1,46


Analiza porównawcza

2023/Q4