CMS Energy Corporation (CMS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 389 000 571 000 164 000 168 000 77 000 446 000 452 000 102 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 589 000 643 000 554 000 352 000 448 000 479 000 522 000 361 000
Należności w tys. USD 721 000 1 022 000 1 580 000 1 175 000 1 004 000 1 052 000 943 000 730 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 737 000 2 942 000 2 985 000 2 488 000 2 389 000 1 814 000 2 204 000 3 254 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,62 0,76 0,77 0,68 0,64 1,09 0,87 0,37

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($389 000K + $589 000K + $721 000K) ÷ $2 737 000K
= 0,62


Analiza porównawcza

2023/Q2