CMS Energy Corporation (CMS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 165 000 3 070 000 2 508 000 2 833 000 3 058 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 936 000 1 772 000 678 000 635 000 733 000
Rotacja zobowiązań 4,45 1,73 3,70 4,46 4,17

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 165 000K ÷ $936 000K
= 4,45


Analiza porównawcza

2022